Kamp

KAMP 2021:

Joepie, ook dit jaar kunnen we op kamp, het zij met de nodige maatregelen. Alle nodige info vind je hier!

GOED OM TE WETEN

Deze maatregelen werden opgesteld door de jeugdsector, in samenspraak met virologen. Chirojeugd Vlaanderen heeft ons geïnformeerd over hoe we ons kamp op een veilige en verantwoorde manier laten doorgaan. Die maatregelen zijn goed doordacht en afgetoetst met de Veiligheidsraad en experten, dus we willen die graag respecteren. Hopelijk  jullie ook! Zo kunnen we onze leden de nodige ademruimte geven die ze na deze crisis verdienen.

DE BELANGRIJKSTE MAATREGELEN

  1. Zieke leden en leiding blijven thuis

Wie ziek is of in de vijf dagen voor het kamp symptomen heeft – hoesten, verstopte neus, koorts, diarree, keelpijn, moeilijk ademen – blijft verplicht thuis.

Behoort je kind tot een van die risicogroepen? Dan heeft het de toestemming en een attest van een dokter nodig om mee op kamp te mogen. We rekenen op u, als ouder, om dat in orde te brengen.

We weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus op u om dit goed op te volgen en op uw eerlijkheid. Als u uw kind meestuurt, wil dat zeggen dat u de voorwaarden erkent en respecteert. Het is in ieders belang, ook in die van uw kind.

  1. Wordt er iemand ziek op kamp?

Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat door de jeugdsector en de overheid opgesteld is. Zieke leden moeten naar huis. We willen dus vragen om tijdens het kamp beschikbaar te zijn om, indien nodig, uw kind te komen halen.

  1. Op kamp zonder contactbubbels

Dit jaar werken we niet met verschillende bubbels. We zorgen uiteraard voor alle nodige hygiënische voorzieningen (handen wassen, alcoholgel, afstand waar mogelijk, ..).

  1. Extra hygiënemaatregelen

We voorzien extra hygiënemaatregelen en ook materiaal daarvoor: zeep, reinigingsproducten, handgel, papieren handdoeken, handschoenen … We vragen om vanaf rakwi een/meerdere mondmaskers mee te nemen op kamp!

  1. Na het kamp

Experts raden aan om na het kamp minstens een week niet in contact te komen met andere mensen, zeker niet als die mensen een risicoprofiel hebben. Ook snel wisselen tussen jeugdactiviteiten – bv. andere vakantiekampen, speelplein, enz. – wordt afgeraden. Voorzie dus best een week tussen twee activiteiten.

 

PRAKTISCHE INFO;   

Overige informatie over het kamp vindt u in de PowerPoint presentatie:

Bij vragen of bezorgdheden over de coronamaatregelen kan je terecht op volgend e-mailadres: corona@chiroheikant.be

 

INSCHRIJVINGEN;   

Inschrijven kan van 20 juni t.e.m. 10 juli  via volgende instructies:

1.Ga naar:  https://app.onzevereniging.be/vereniging/chiroberlaarheikant/

2.Klik op “registreren als ouder”

3.Vul uw gegevens in

4.Ga naar de inbox van uw e-mail adres

5.U zal een e-mail ontvangen van noreply@onzevereniging.be (kijk ook in uw spam/ongewenste)

6.Open deze e-mail en klik op de activatielink

7.Gefeliciteerd! U bent nu geregistreerd als ouder op het platform van “onze vereniging”

8.In het vakje van “mijn kinderen” klikt u rechts bovenaan op “toevoegen”

9.Vul de gegevens in van het kind dat u wenst te registreren. (doe dit eventueel meermaals als u meerdere kinderen wenst te registreren)

10.Uw kind is nu Geregistreerd maar nog niet ingeschreven, klik daarom op “schrijf in” onder de naam van uw kind.

11.Kies nu de groep waarin u uw kind wil inschrijven en geef aan of u een huisbezoek van de leiding wenst en of u ons al dan niet toestemming geeft om foto’s te maken van uw kind om te posten op onze website en/of sociale media.

12.Klik onderaan op “schrijf in”

13.U zal nu gevraagd worden het inschrijvingsgeld te betalen voor uw kind. Kies één van de mogelijkheden voor betaling en volg de instructies op uw scherm. (3 euro)

14.Gefeliciteerd! Uw kind is nu ingeschreven bij Chiro Berlaar-Heikant!

15.Klik op “terug naar dashboard”

16.Rechts van de naam van elk kind dat u ingeschreven heeft zal volgend icoontje staan:

17.Klik hierop om de medische fiche van uw kind in te vullen.

18.Vul de gegevens in van uw kind en klik op “opslagen en doorgeven” om de medische fiche op te slaan.

19.Rechts onderaan zal u een vakje zien met “kamp 2021”, klik onderaan in dit vak op “inschrijven”

20.Duid de kinderen aan die u wenst in te schrijven voor het chirokamp

21.U zal nu gevraagd worden het kampgeld te betalen voor uw kind. Kies één van de mogelijkheden voor betaling en volg de instructies op uw scherm.

Opmerking: Wij zijn ons er van bewust dat u 2x zal gevraagd worden om inschrijvingsgeld te betalen. Dit is omdat het platform ons verplicht bij de inschrijving van elk lid een kleine som aan te rekenen. Omdat wij als Chiro vinden dat het niet de taak is van de ouders om de kosten voor het gebruik van het online platform te dragen wordt dit inschrijvingsgeld afgetrokken van het inschrijvingsgeld van het kamp waardoor u als ouder niet meer hoeft te betalen.

Met vragen of opmerkingen kan u steeds terecht bij thomas.demeutter1@gmail.com

De prijzen voor het kamp zijn als volgt:

◦Mini en Maxi : 80 euro

◦Rakwi : 95 euro

◦Tito, Keti en Aspi : 100 euro

Bedankt voor jullie begrip en vertrouwen. We maken er een geweldig kamp van!

 

Hopelijk tot op zomerkamp

 

Speelse Chirogroet

De leiding van Chiro Berlaar-Heikant

Kampboekje 2021: Kampboekje-2021 [PDF – Druk op hyperlink]

KAMP 2019

Aftermovie  klein kamp 2019: 

Aftermovie buitenlands kamp Tsjechië 2019: