Verzekeringen

Al onze leden en leiding worden door ons ingeschreven bij chiro Nationaal. Hierdoor zijn zij verzekerd via LDB. (Limburgs Diocesaan Bureel Verzekeringen)

De Chiroverzekering bestaat uit:

1. Burgerlijke aansprakelijkheid

  • Als je per ongeluk iets van iemand anders kapotmaakt, of als je iemand een duw geeft en die breekt een been, dan ben je burgerlijk aansprakelijk. Dat wordt verzekerd door de familiale polis van het lid of de leid(st)er in kwestie (of meestal van hun ouders). Hebben zij dat niet, dan speelt de Chiropolis familiale. In beide gevallen betaal je de eerste 173,53 euro zelf.
  • Leiding kan ook aansprakelijk gesteld worden voor ‘organisatie-‘ en ’toezichtsfouten’. Dat komt erop neer dat je iets ‘niet goed voorbereid’ hebt of dat je de leden niet goed in de gaten hield. In dat geval worden de kosten helemaal terugbetaald.

In die gevallen stuur je een brief met wat er gebeurd is en alle relevante info naar LDB. Let wel: de verzekering geldt niet op weg naar of van de lokalen voor of na een activiteit.

2. Ongevallen

  • Een ongeval is een plotse gebeurtenis, waarbij je lichamelijk gekwetst wordt, zoals verdrinking, voedselvergiftiging, insectenbeten,.. De polis geldt niet voor ziekten, als je springstof gebruikt, bij zelfdoding, als je onder invloed bent van drugs (ook alcohol!) of als je je lenzen verliest.
  • De Chiroverzekering betaalt het stuk van de medische kosten terug dat de ziekteverzekering (bv. CM of Bond Moyson) niet terugbetaalt.
  • Die verzekering geldt ook op de kortste weg van en naar de Chirolokalen.
  • Let erop dat de dokter zich houdt aan de lijst van het RIZIV, en vraag niet om op een eenpersoonskamer te liggen.

Voor deze gevallen vullen jij en de dokter de ongevalsaangifte in en stuur je die (liefst met het bewijs van de ziekteverzekering) binnen 8 dagen naar LDB.

3. Rechtsbijstand

Bij gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid kan het zijn dat de verschillende partijen niet akkoord gaan over wie aansprakelijk is. Dan moet de zaak voor de rechter verschijnen. De verzekering voorziet dan een advocaat voor jou.