Meisjeschiro

Wij verhuren ons lokaal voor doopfeesten, communiefeesten, kampen, …

Contract huur lokalen: Dagprijs: 100 Euro + 150 Euro waarborg

ONZE LOKALEN ZIJN NIET TE HUUR VOOR WEEKENDS

ENERGIEPRIJZEN:
De kost van de energie is conform  aan de energiemarkt
(Gas, water, elektriciteit)

BESCHIKBAARHEID:

Het verhuren van de lokalen van de Chiro Berlaar-Heikant gebeurt onder de volgende voorwaarden :

 1. Verplichting van de verhuurder:
 • Gedurende de afgesproken periode de lokalen (keuken, toiletten, gang, grote zaal, 1 lokaal (en eventueel de lokalen op de 1e verdieping) en het bijhorende terrein in goede staat ter beschikking te stellen van de huurder. De lokalen zijn gelegen aan de Heistsebaan 83A te Berlaar- Heikant.
 • De huurder moet een waarborg betalen van 100 euro. De waarborg zal door de verhuurder binnen de drie weken na het gebruik van de lokalen terug worden gestort. De waarborg zal door de verhuurder kunnen gebruikt worden om eventuele schade aan de lokalen, aan de inboedel of aan de drankautomaat te herstellen. De huurder zal van deze schadevergoeding eerst op de hoogte worden gesteld. Indien er geen schade is vastgesteld zal het volledige bedrag worden teruggestort. Wanneer er voor de afgesproken huurperiode een overeenkomst is tussen huurder en verhuurder om de huur te betalen met (een deel van) de waarborg zal het resterende deel van de waarborg terug gestort worden.
 1. Verplichting van de huurder:
 • De huurder verbindt zich er toe verantwoord gebruik te maken van de lokalen, terreinen en materiaal, evenals de lokalen te verlaten in de toestand waarin ze zich bevonden. Alle gebruikte lokalen (incl. gang, toiletten, …) dienen zorgvuldig gereinigd te worden. Bij onvoldoende reiniging zal hiervoor een bijkomend tarief worden aangerekend (minimum 25 euro). Ook het terrein rond het Chiroheem dient opgeruimd te worden. Er is basispoetsgerief aanwezig.
 • Het materiaal in de keuken staat ter beschikking, zolang men alles proper en netjes houdt. Schade aan keukenmateriaal dient gemeld te worden en indien nodig vergoed. Koelkast, friteuses, oven en microgolfoven moeten leeggemaakt en gereinigd worden. Friteuses mogen enkel gebruikt worden in de keuken.
 • Het is verboden om tenten, voertuigen of enige andere constructies op het grasterrein of het terras gelegen rond de lokalen, te plaatsen. Ook voor het laden en/of lossen van goederen is het niet toegelaten om het grasterrein te betreden met voortuigen of zware constructies. Uitzonderingen zijn enkel mogelijk mits voorafgaand akkoord van de verhuurder.
 • Schade aan de lokalen of aan de inboedel dienen gemeld te worden. Deze kosten worden van de waarborg afgetrokken, nadat de huurder daarvan verwittigd is. Indien het volledige bedrag van de waarborg niet volstaat om herstellingskosten van eventueel gemaakte schade te dekken zullen alle extra kosten aangerekend worden aan de huurder. (potje breken = potje betalen)
 • Indien er schade aan de drankautomaat wordt vastgesteld, zal er minimum een vergoeding van 25 euro worden aangerekend. Indien de schade groot is, kan de vergoeding oplopen.
 • Het afval dient gesorteerd te worden. Zakken voor PMD, plastiek en restafval zijn ter beschikking. Glas, papier, karton, grof afval moeten apart verzameld worden en zijn ten laste van de huurder om deze af te voeren of mee te nemen.
 • Het hele gebouw is rookvrij. Roken mag nergens in de lokalen en dient buiten te gebeuren. Peuken en assen mogen niet op de grond, en moeten apart verzameld worden. Wanneer er inspectie komt en men merkt dat er gerookt is geweest in de lokalen, is dit de volledige verantwoordelijkheid van de huurder. En zal ook de volledige waarborg als schadevergoeding aangerekend worden.
 • We willen onze buren geen overlast bezorgen dus vragen we jullie hen niet lastig te vallen in welke vorm dan ook. Vanaf 22u moet het buiten overal stil zijn! Er mag buiten geen gebruik gemaakt worden van muziekinstallaties.
 • De huurder zorgt dat alle betrokkenen en/of aanwezigen op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken in dit contract.
 • Kan de huur door onvoorziene omstandigheden niet doorgaan, laat dit dan tijdig weten.
 1. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of verlies van materiaal en/of persoonlijke bezittingen. Sluit bij het verlaten van het lokaal, zelfs voor eventjes, steeds de deuren en ramen.
 2. Probeer zorgzaam om te springen met energie. Het verbruik van gas verrekenen we aan per verbruikte m³ aardgas (zie gasstand verderdoor). Als de verwarming aan staat sluit dan ramen en deuren en zet de verwarming uit wanneer u de lokalen verlaat.
 3. Wanneer de huurder zijn verplichtingen niet nakomt of wanneer de verhuurder een geldige reden heeft, kan de huurder op ieder moment verplicht worden de lokalen en het terrein vroegtijdig te verlaten.
 4. De verhuurder en de leiding van Chiro Berlaar-Heikant hebben het recht op elk ogenblik de lokalen te betreden.
 5. Voor akkoord, contract opgemaakt in tweevoud. Bij verhuur van onze lokalen wordt er automatisch akkoord gegaan met de voorgaande voorwaarden.

CONTACT

Mail: verhuurmeisjeslokalen@chiroheikant.be

Telefoon: 0471/34.13.34 – Margot Clé

III. Bereikbaarheid

Heistsebaan 83A
2590 Berlaar

Voor info en vragen kan u terecht bij verhuurmeisjeslokalen@chiroheikant.be

IV. Foto’s

Voorkant meisjes lokalen

Achterkant meisjes lokalen

Keuken

Grote hal + Toiletten

Douche

Lokaal 1 – Beneden verdieping

Boven Verdieping

Lokaal 2 – Er zijn 5 dezelfde lokalen aanwezig